Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ke Program Pengajian di Universiti Malaya, hendaklah dialamatkan kepada :

PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN UNIVERSITI MALAYA (UMCCED)
ARAS 9, WISMA R&D UNIVERSITI MALAYA
JALAN PANTAI BAHARU
59990
WILAYAH PERSEKUTUAN (KL)
No. Telefon : +603-22463600
No. Faks : -
e-Mel : umcced@um.edu.my
Website : www.umcced.edu.my